Ultima actualizare: 06.09.2022

Prin prezenta Politică te informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM

S.C. Meridian Europe S.R.L. cu sediul social în sat Borzont, comuna Joseni, str. Bicsak, nr. 39, județul HR, identificat prin CUI: RO21172262, înregistrat la ONRC sub nr.: J19/154/2007 are ca obiect de activitate comercializarea încălțămintelor, îmbrăcămintei, echipamentelor sport și accesoriilor, altor produse pe pagina noastră de web: www.sportmaniac.ro. Ne diferențează Servirea Maniacă a clientului nostru (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: str. Bicsak, nr. 39, Borzont, com. Joseni, jud. HR

Adresă de e-mail: [email protected]

Nr. de tel.: 0787.508.660 / 0757.404.756

2. CUM PRELUCRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, potențialilor clienți, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ale colaboratorilor, precum și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu aceasta.

Datele cu caracter personal sunt:

✓ prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

✓ colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

✓ adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

✓ exacte și actualizate în termen;

✓ păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

✓ prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA

În vederea completării și transmiterii formularului de comandă (,,Coșul meu’’) pe website-ul Societății - www.sportmaniac.ro (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, data nașterii, date de facturare și, după caz, alte date care sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Observații’’.

Pentru crearea unui Cont pe website, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, parolă, data nașterii.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Formular de Contact’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, nr. de telefon și, după caz, alte date care sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’. De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta direct Societatea, apelând la oricare din numerele de telefon afișate pe website sau scriind un mesaj text prin SMS, Facebook, Live Chat, un mesaj pe Whatsapp sau chiar apel pe Whatsapp, ori transmițând un e-mail pe adresa de e-mail a Societății afișată pe website. În acest sens, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nr. de telefon și/sau adresa ta de e-mail, și după caz, alte date cu caracter personal dacă sunt lăsate la inițiativa ta. prin mesaj, e-mail sau telefonic.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultă Politica de Cookies-uri.

Nu utilizăm datele tale cu caracter personal pentru a-ți transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă îți dai consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, îți prelucrăm doar e-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a-ți retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

încheierii și executării contractului de vânzare-cumpărare cu clientul;

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;

în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);

✓ în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la sau despre tine cu excepția:

Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).

Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (Hetzner Online GmbH), de dezvoltare website (RSL STUDIO SRL), mentenanță website (RSL STUDIO SRL), marketing online (Intelligent Digital Marketing SRL), comunicare de marketing Intelligent Digital Marketing SRL) și servicii de curierat (GLS General Logistics Systems Romania S.R.L.).

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE TALE ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

✓ Dreptul de acces;

✓ Dreptul de rectificare;

✓ Dreptul la ștergere;

✓ Dreptul la restricționarea prelucrării;

✓ Dreptul la portabilitate;

✓ Dreptul la opoziție a prelucrării;

✓ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

✓ Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne poți contacta prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă sau curier la adresa sediului: str. Bicsak, nr. 39, Borzont, jud. HR, România.

Produsul a fost adaugat.